Welkom

Welkom op de website van De Koepel.


De Koepel is opgericht op 22 augustus 1994 als de belangenbehartiger voor alle huurders van Maasdelta in de Gemeente Voorne aan Zee.* 


Wij richten ons vooral op het in voldoende mate beschikbaar krijgen en houden van betaalbare sociale huurwoningen, de staat van het onderhoud- en de verduurzaming van de huidige woningvoorraad, zonder extra kosten voor de zittende huurder.


In 2015 hebben wij de mogelijkheid gekregen om via de Overlegwet mee te denken over de woonvisie van-, en de plannen die de Gemeente Voorne aan Zee ontwikkelt. Onze aandacht gaat hierbij uit naar het bouwen van betaalbare sociale- en midden huur en starterswoningen voor jongeren en of deze woonlocaties wel op de juiste plaats liggen. Ook de doelgroep verzorgt wonen vergeten we niet!


De plannen en de behaalde resultaten worden opgenomen in de prestatie afspraken tussen de Gemeente Voorne aan Zee, de woningcorporaties en de huurdersorganisaties. 


Voor dit alles worden er regelmatig bijeenkomsten gehouden die niet openbaar zijn. Heeft u echter (persoonlijke) vragen, dan kunt u altijd via ons contactformulier een afspraak maken met het bestuur van de Koepel.


In de periode van het bestaan van de Koepel is er zeer veel veranderd m.b.t. de wijze van communicatie. Wij zijn dan ook blij dat wij kunnen beschikken over deze web-site waarop het bestuur zoveel mogelijk actuele informatie zal plaatsen die van belang is voor huurders, woningzoekenden etc.


Wilt u meer weten over het werk van De Koepel of de bewonerscommissies, klik dan HIER om verder te lezen.


Wij hopen u hiermede van dienst te kunnen zijn.


Namens het bestuur,


Kees Vos,

Voorzitter.

*) Met uitzondering van de locaties: Vestahof in Rockanje en Bollaarsdijk in Oostvoorne.