Nieuws

Eerst goed alternatief voordat salderingsregeling sneuvelt

Bron: Woonbond

30 januari 2024


Goed en veilig wonen

Het wetsvoorstel afbouw salderingsregeling van minister Jetten (Klimaat & Energie) zit zo vol onzekerheden dat huishoudens afhaken bij het kopen of aanleggen van zonnepanelen. Dat zeggen Aedes, de Consumentenbond, Vereniging Eigen Huis, Vereniging van Nederlandse Gemeentes en de Woonbond in een brief aan de minister en de Eerste Kamer.


De organisaties roepen de Senaat op om tijdens het debat op 6 februari het wetsvoorstel, zoals het er nu ligt, niet te steunen. Volgens het wetsvoorstel moet de salderingsregeling voor huishoudens met zonnepanelen tussen 2025 en 2031 stapsgewijs worden afgebouwd. Vanaf dan kunnen consumenten de stroom die ze in de zomer opwekken niet meer verrekenen met stroom die ze in de winter verbruiken. De organisaties zien dat de animo bij particulieren voor zonnepanelen fors terugloopt.


Geen garantie terugverdientijd

De minister zegt dat zonnepanelen in 7 jaar terugverdiend worden, maar biedt hiervoor geen garantie. Zonder deze garantie neemt de bereidheid van huurders af om panelen te laten plaatsen en is het te onzeker voor kopers om in zonnepanelen te investeren, zeggen de organisaties. Daarnaast hebben de organisaties kritiek op de gedateerde gegevens waar de minister zich op baseert. Zo houdt hij er geen rekening mee dat steeds meer energieleveranciers de kosten voor salderen afwentelen op zonnepaneelbezitters. En gaat hij er vanuit dat zonne-installaties goedkoper worden in de toekomst. Een wetsvoorstel baseren op onzekere aannames vinden de organisaties riskant.


Volgens de belangenbehartigers is de minister ook veel te optimistisch over de mogelijkheden die consumenten hebben om stroom te gebruiken op het moment dat zij die opwekken. Slimme apparaten die hierop kunnen inspelen zijn er nog nauwelijks en ook de thuisbatterij is volgens studies de komende 15 jaar geen reële oplossing. Dat laatste wordt door de minister onderkend. En zelfs als deze technieken ruimschoots beschikbaar zijn, zijn veel huishoudens niet in staat om deze extra investeringen te doen.


Duidelijke spelregels noodzakelijk

Een andere onzekerheid in het wetsvoorstel, is de terugleververgoeding. De stroom die consumenten opwekken en niet zelf gebruiken, kunnen zij teruggeven aan het net. Daar krijgen ze een vergoeding voor van de energiemaatschappij. In 2025 en 2026, zo staat in het voorstel, moet dit minimaal 80 procent van het kale levertarief zijn. Daarna bepaalt de markt de hoogte van de vergoeding, waarbij de Autoriteit Consument & Markt tweejaarlijks evalueert of die vergoeding redelijk is. ‘De huidige wildgroei aan maatregelen die energieleveranciers nu treffen ten nadele van huishoudens met zonnepanelen illustreert wat er kan gebeuren als duidelijke spelregels ontbreken en het aan de markt zelf wordt overgelaten’, aldus de briefschrijvers. De organisaties willen een gegarandeerde langjarige minimumvergoeding in de wet.


Huurders

De onzekerheden zijn ook funest voor de verdere uitrol van zonnepanelen op huurhuizen. Verhuurders kunnen huurders zonnepanelen aanbieden in ruil voor hogere servicekosten. Maar als de huurder daar geen substantiële vermindering van de energierekening tegenover ziet, haakt hij af. Minister Jetten wil de sector tegemoetkomen met een investeringssubsidie van 100 miljoen euro, maar dat is volgens de belangenorganisaties bij lange na niet genoeg om 1,2 miljoen woningen van installaties te kunnen voorzien. Het potentieel van huurdaken om bij te dragen aan verduurzaming blijft dan voor een groot deel onbenut.


Bied voldoende alternatieven

De belangenorganisaties zijn niet tegen de afschaffing van de salderingsregeling an sich. Maar, zo stellen ze, afbouw van de regeling kan alleen worden overwogen als het alternatief voldoende zekerheid en vertrouwen geeft aan huurders en woningeigenaren met een kleine portemonnee. Daarover gaan ze graag met de minister in gesprek.
Prestatieafspraken 2024-2025 Voorne aan Zee: versnellen van sociale woningbouw

21 december 2023

Bron: Maaselta

Foto: Wil van Balen


De gemeente Voorne aan Zee heeft met Maasdelta, Woonstichting De Zes Kernen, Ressort Wonen, het gemeentelijk Woonbedrijf Voorne aan Zee, Stichting Mooiland, SOR, Havensteder en hun huurdersorganisaties prestatieafspraken gemaakt voor 2024 en 2025. Daarin staan onder andere de activiteiten die wij samen gaan oppakken op het gebied van duurzaamheid, leefbaarheid en wonen met zorg. Ook gaan de afspraken in op de ontwikkeling van de woningvoorraad op de langere termijn. Dit gebeurt voor het eerst in de gemeente Voorne aan Zee na de fusie in 2023. De prestatieafspraken hebben een looptijd van 2 jaar. Klik HIER voor de prestaieafspraken 2024-2025.


Woonlastenonderzoek

Zo is er afgesproken dat er een gezamenlijk woonlastenonderzoek wordt uitgevoerd. Op deze manier wordt een beter beeld gevormd van de omvang, oorzaken en gevolgen van bijvoorbeeld de energie-armoede problematiek. Bestuursvoorzitter Kees Vos van De Koepel is blij dat dit in de prestatieafspraken is opgenomen: “Het uitvoeren van deze afspraak over betaalbaarheid en woonlasten vinden we van groot belang. Maar daarnaast zou er ook onderzoek gedaan moeten worden naar het aantal en het soort woningen dat nodig is voor alle woningzoekenden in de gemeente Voorne aan Zee”.


Focus op woningbouw

In de prestatieafspraken ligt de focus op de woningbouwplannen voor de komende 5 jaar. Dit heeft als doel om de woningbouw te versnellen, wat belangrijk is voor zowel de gemeente, woningcorporaties als huurdersorganisaties. Woningcorporaties spelen een belangrijke rol in de bouw van betaalbare huurwoningen, die hard nodig zijn in onze gemeente.


Meer samenwerken

Gemeente en corporaties hebben veel gedeelde opgaven. Wonen moet betaalbaar blijven, de woningvoorraad moet verduurzamen en specifieke aandachtsgroepen moeten een passend huis kunnen vinden. Daarom wordt nadrukkelijker samengewerkt in een aantal projecten of onderzoeken. Ook worden zorg en welzijnsorganisaties nadrukkelijker betrokken.


Klik HIER voor de prestatieafspraken
Van links naar rechts: wethouder Janneke Postma, wethouder Aart Jan Spoon,

Kees Vos (voorzitter De Koepel), Frank van Velzen (Maasdelta)
Woonbond opgelucht nu kabinet afziet van normhuren

17 februari 2023

Bron: Woonbond


Het kabinet heeft vrijdag 17 februari 2023 besloten om af te zien van het gebruik van normhuren in de huurtoeslag. De Woonbond heeft zich van begin af aan zwaar verzet tegen deze overstap naar normhuren, omdat hierdoor twee derde van de huurders er fors op achteruit zou gaan.


Woonbonddirecteur Zeno Winkels noemt het positief dat het kabinet tot inkeer is gekomen. “Het kabinet heeft onze kritiek ter harte genomen en dat is te prijzen. Met de hoge huurprijzen en alle andere gestegen kosten is een verlaging van de huurtoeslag wel het slechtst denkbare. Gelukkig is die donkere wolk nu verdreven”, aldus Winkels.

De uitspraak van de Raad van State vorige week zal het laatste zetje gegeven hebben, nadat eerder al ook organisaties als Aedes en de VNG zich tegen deze verandering van de huurtoeslag gekeerd hadden. Het Nibud maakte in september aleen analyse over de gevolgen van het oorspronkelijke wetsvoorstel(externe link), deze pakte zeer negatief uit.


Wat wel is blijven staan in het aangepaste wetsvoorstel en nadelig uitpakt, is dat er geen huurtoeslag meer gaat gelden op de zogenaamde 'subsidiabele servicekosten'. Hierdoor lopen veel huurders alsnog tegen een verlaging van de huurtoeslag aan. Deze versobering van de huurtoeslag vindt de Woonbond onwenselijk en onnodig.

Twee positieve veranderingen waar het kabinet aan vast wil houden: de algemene maximum huurgrens zal worden afgeschaft en de leeftijdsgrens zal worden verlaagd van 23 naar 21 jaar.


Hierdoor komen 136 duizend nieuwe huishoudens in aanmerking voor huurtoeslag.
Wooncoach

Publicatiedatum: 7 januari 2021

Bron: Groot-Hellevoet


In de prestatieafspraken met de gemeente Hellevoetsluis is afgesproken dat Maasdelta vanaf 2021 een wooncoach gaat inzetten. Deze kan met ouderen in gesprek gaan over hun woonsituatie.


Een wooncoach kan met bewoners meedenken om een verhuizing van een eengezinswoning naar een appartement mogelijk te maken. "Ik vind het goed dat deze rol wordt opgepakt”, aldus wethouder Aart Jan Spoon. "Soms willen mensen wel verhuizen, maar zien ze vooral de problemen die daarbij komen kijken, of de kosten.


Een wooncoach kan hen dan op weg helpen. Als dat lukt, is er ook sprake van meer doorstroming in bestaande woningen.


En dat is nodig.” Lees HIER verder voor het artikel