Nieuws

Woonbond opgelucht nu kabinet afziet van normhuren

17 februari 2023

Bron: Woonbond


Het kabinet heeft vrijdag 17 februari 2023 besloten om af te zien van het gebruik van normhuren in de huurtoeslag. De Woonbond heeft zich van begin af aan zwaar verzet tegen deze overstap naar normhuren, omdat hierdoor twee derde van de huurders er fors op achteruit zou gaan.


Woonbonddirecteur Zeno Winkels noemt het positief dat het kabinet tot inkeer is gekomen. “Het kabinet heeft onze kritiek ter harte genomen en dat is te prijzen. Met de hoge huurprijzen en alle andere gestegen kosten is een verlaging van de huurtoeslag wel het slechtst denkbare. Gelukkig is die donkere wolk nu verdreven”, aldus Winkels.

De uitspraak van de Raad van State vorige week zal het laatste zetje gegeven hebben, nadat eerder al ook organisaties als Aedes en de VNG zich tegen deze verandering van de huurtoeslag gekeerd hadden. Het Nibud maakte in september aleen analyse over de gevolgen van het oorspronkelijke wetsvoorstel(externe link), deze pakte zeer negatief uit.


Wat wel is blijven staan in het aangepaste wetsvoorstel en nadelig uitpakt, is dat er geen huurtoeslag meer gaat gelden op de zogenaamde 'subsidiabele servicekosten'. Hierdoor lopen veel huurders alsnog tegen een verlaging van de huurtoeslag aan. Deze versobering van de huurtoeslag vindt de Woonbond onwenselijk en onnodig.

Twee positieve veranderingen waar het kabinet aan vast wil houden: de algemene maximum huurgrens zal worden afgeschaft en de leeftijdsgrens zal worden verlaagd van 23 naar 21 jaar.


Hierdoor komen 136 duizend nieuwe huishoudens in aanmerking voor huurtoeslag.


Energietoeslag voor huurders

15 september 2022

Bron: Woonbond


Helaas hebben nog veel mensen met een krappe beurs de energietoeslag van €1.300,- niet aangevraagd bij de gemeente. Onder hen ook veel huurders. Daarom willen we je vragen om de energietoeslag (opnieuw) aan te vragen wanneer dit voor u van toepassing is.

De Rijksoverheid heeft een folder gemaakt met u kunt die je kunt gebruiken bij de aanvraag. Zie HIER de folder.


Wooncoach

Publicatiedatum: 7 januari 2021

Bron: Groot-Hellevoet


In de prestatieafspraken met de gemeente Hellevoetsluis is afgesproken dat Maasdelta vanaf 2021 een wooncoach gaat inzetten. Deze kan met ouderen in gesprek gaan over hun woonsituatie.


Een wooncoach kan met bewoners meedenken om een verhuizing van een eengezinswoning naar een appartement mogelijk te maken. "Ik vind het goed dat deze rol wordt opgepakt”, aldus wethouder Aart Jan Spoon. "Soms willen mensen wel verhuizen, maar zien ze vooral de problemen die daarbij komen kijken, of de kosten.


Een wooncoach kan hen dan op weg helpen. Als dat lukt, is er ook sprake van meer doorstroming in bestaande woningen.


En dat is nodig.” Lees HIER verder voor het artikel


Alleenstaanden buitenspel voor een betaalbaar huurhuis

Publicatiedatum: 7 juli 2020

Bron: Woonbond


Als het aan het kabinet ligt komen 140.000 woningzoekenden niet langer in aanmerking voor een betaalbaar huurhuis, terwijl ze met hun inkomen nauwelijks een alternatief hebben. Lees HIER verder.


Informatiefolder De Koepel

Publicatiedatum 2-8-2019


Vanaf vandaag kunt U de informatiefolder van de Huurdersvereniging De Koepel aanvragen via ons contactformulier. Ook is het mogelijk de folder te downloaden via DEZE knop.