Disclaimer

Hoewel wij er naar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Huurdersvereniging de Koepel accepteert geen enkele aansprakelijkheid hieromtrent.


Alle informatie op de huurdersvereniging de Koepel website is puur informatief. Aan de informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Huurdersvereniging de Koepel behoudt zich het recht voor om zonder vooraankondiging veranderingen aan te brengen op de website.


Mocht u op onnauwkeurigheden, onvolkomenheden of out-of-date informatie stuiten, dan stellen wij het zeer op prijs als u daarover contact met ons opneemt middels ons e-mail adres info@hvdekoepel.nl