Privacy verklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt:

De Koepel kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van de Koepel en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een formulier op de website aan Huurdersvereniging de Koepel verstrekt. De Koepel kan in het contactformulier op de website www.dekoepelhellevoetsluis.nl de volgende persoonsgegevens verwerken: Voor- en achternaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en uw e-mailadres,   

Waarom de Koepel uw gegevens nodig heeft:

De Koepel verwerkt uw persoonsgegevens om u per e-mail, per post of telefonisch te kunnen benaderen, nadat u daarom heeft gevraagd t.b.v. bijvoorbeeld informatie- en/of adviesaanvragen.

 

Toestemming:

Als u ons contactformulier gebruikt, geeft u aan dat de Koepel uw gegevens mag opslaan en voor de doelstellingen mag gebruiken zoals hierboven aangegeven.

 

Hoe lang de Koepel uw gegevens bewaart:


De Koepel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenstemming met u tot stand komt. Is er wel overeenstemming, dan zal de Koepel zich houden aan de wettelijke verplichtingen, tenzij acties van u eerdere vernietiging rechtvaardigen.

 

Delen met anderen:


De Koepel verstrekt uw persoonsgegevens aan derden alléén met uw toestemming of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen van uw websitebezoek:

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De Koepel gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

Cookies:

Om goed te functioneren maakt deze site gebruik van cookies. Deze cookies worden meegestuurd met de verscheidene pagina's die u bezoekt en worden op de harde schijf van uw computer opgeslagen. Het gebruik van cookies zorgt ervoor dat instellingen en voorkeuren onthouden kunnen worden en dat u een prettige gebruikservaring heeft. Desgewenst kunt u deze cookies zelf beheren via uw browser, zie voor uitleg het artikel 'cookies instellen in uw browser'. Wees u ervan bewust dat het aanpassen van de cookie-instellingen het functioneren van deze site kan beïnvloeden.

 

Google Analytics:


De Koepel maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.
 De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hier aan.
 Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan de Koepel te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De Koepel heeft hier geen invloed op. 
De Koepel heeft Google geen toestemming gegeven om via de Koepel verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. 

Gegevens opvragen, inzien, aanpassen en/of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens, digitaal op te vragen (Recht op dataportabiliteit), in te zien, te vragen om dit te corrigeren of te verwijderen (= Wet op Vergetelheid). U kunt een verzoek tot ontvangst van uw digitale gegevens en verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@hvdekoepel.nl. De Koepel zal zo snel mogelijk, maar binnen zes weken, op uw verzoek reageren. 

Beveiliging:

De Koepel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Voor de beveiliging van uw gegevens maakt de Koepel gebruik van encryptie. De website van de Koepel maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door de Koepel verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met de Koepel op via info@hvdekoepel.nl

 

Aansprakelijkheid:

De Koepel en haar medewerkers kunnen nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade die u ondervindt door gebruik van uw gegevens die plaatsvonden zonder onze toestemming.

 

Klachten:

Indien u gegronde redenen daartoe heeft, heeft u het recht bij de Autoriteit Persoonsgegevens uw klacht in te dienen over de manier waarop de Koepel met uw gegevens omgaat. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klachten te behandelen.